Fisking i Valdres

 
 

felleskortet "fisking i valdres"

Under felleskortet er det samlet over 60 små og store vann, i tillegg til at egne fiskekort selges for over 100 fiskeområder. Felleskortet gjelder for perioden 15. juni – 15. august.


Fiskekort kan kjøpes for enkeltpersoner og familier (ektefell/samboer med barn tom. 20 år).

Skal du bare fiske i ett bestemt område kan det lønne seg å løse det lokale fiskekortet. Det samme gjelder om du ønsker å fiske utover de to sommermånedene felleskortet gjelder.


kjøpe fiskekort

Felleskortet kan kjøpes på turistkontoret på Fagernes, ved Joker Vaset, YX Røn, Sekskanten, via SMS og fisking-i-valdres.no

 

Slik kjøper du fiskekort fra mobil (SMS)
Finn koden på kortet du ønsker å kjøpe i tabellen nedenfor.

 1. Send SMS til 474 07 900: kode mellomrom navn komma adresse komma postnummer
 2. Du mottar betalingsinformasjon med KID-nummer.
 3. Ta vare på meldingen for kontroll og betaling.
 4. Betal inne 14 dager for å unngå fakturagebyr.
 5. Send fangstrapport etter endt fiske. Følg instruksjon i melding du får på mobilen når fiskekortet går ut. Sending av SMS har ordinær mobil-takst.

Eksempel
Fiskekort ett døgn for en person:
SF23D1     Ola Normann, adresse, 1234


priser

Gjelder fiske med stang

                            1 døg          3 døgn      1 uke         Sesong

Enkeltkort         SF23D1    SF23D3       SF23D7      SF23S1
                            110.-           215.-               320.-         480.-

Familiekort*    FF23D1      FF23D3      FF23D7       FF23S1
                            
150.-           300.-           400.-            600.-

*Ektefelle/samboer og barn 16-20 år


fiskeregler

Det finnes generelle fiskeregler i Norge, men det er også viktig at fiskeren setter seg inn i de lokale fiskereglene som gjelder.

 
 • Før fisket starter må du kjøpe fiskekort eller innhente fisketillatelse hos fiskerettshaveren.
 • Det er ikke tillatt å bruke gift, sprengstoff, elektrisk strøm, skytevåpen (unntatt for fangst av gjedde), lyster eller lignende redskap, eller kunstig lys (unntatt for ål- og krespefangst).
 • Barn under 16 år har rett til gratis fiske etter innlandsfisk med stang og håndsnøre i perioden fra og med 1.januar til og med 20.august. Dette innebærer at barn har rett til gratis fiskekort i vassdrag med fiskekortsalg. I fiskevann hvor det ikke selges fiskekort kan barn under 16 år fiske uten å innhente tillatelse. Retten til gratis fiske gjelder heller ikke for fiske etter innlandsfisk i vassdrag eller deler av vassdrag hvor det finnes laks, sjøørrett eller sjørøye i vassdrag. Retten gjelder heller ikke for fiske etter innlandsfisk i vassdrag eller deler av vassdrag jvor det finnes laks, sjøørrett eller sjørøye. Videre gjelder retten til gratis fiske ikke for fangst av kreps.
 • Husk: sett deg inn i de lokale fiskereglene
  Kilde: Miljødirektoratet

desinfisering

 

For at fiskevannene i Valdres skal være best mulig, er det viktig å hindre fremmede og skadelige organismer. Alt av utstyr må derfor være rent. Desinfisering av båter og utstyr er et viktig tiltak for å unngå spredning av uønskede elementer til nye vassdrag. Båter, vadere og fiskeutstyr må også tørkes før det skal brukes i et nytt vassdrag. Det er forbudt å tømme vannbeholdere direkte i annet vassdrag. Det er forbudt å sette ut fremmed fisk, samt å bruke levende fiske eller fiskekjøtt fra andre vassdrag som åte.