Brennabus nettsider finner du flere aktiviteter du kan oppleve. I tillegg kan du lese mer om alt du kan gjøre i området på visitvaset.no